Høringssvar fra Ellen Toven

nei til søndagsåpent

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker. Ønsker videføring av dagens ordning.