Høringssvar fra Per Einar Ljøkjel

Bør ikke endres

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener dagens helligdagslov bør bestå som den er. Vi har i dag noen små søndagsåpne butikker, spredt utover landet, som dekker behovet til de som må handle på søndager. Folk flest sørger for å handle, maten de trenger på søndagen/helligdagen, en dag før.