Høringssvar fra Gregar Bakka

Støtter forslaget

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad
På tide å la dette bli en sak mellom butikk og kunde.