Høringssvar fra Arild Austnes

Behald helgedagslova slik den er

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Som samfunn treng vi tid i veka som i størst mulig grad er skjerma for arbeidslivet sine forventningar. Vi treng ein fredea søndag til menighetsliv, familieliv, stevne og samlingar, til å kunne møtast til konsert og fotballkamp uavhengig av kva yrke ein har. Dei foreslåtte endringane er eit stort steg i feil retning.