Høringssvar fra Arne Husebø

Heg ønsker IKKE søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE søndagsåpne butikker