Høringssvar fra Thorstein Holgersen

Høring søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er imot søndagsåpne butikker. Dette er det flere grunner til.

1.  Fører til økt forbruk. Noe som er uklokt med tanke på miljøet. 

2 . dyrere varer. Det er konsumentene som må betale lønningene til butikkpersonalet. 

3. Man bør holde hviledagen hellig.  

4. Dagens ordning med Brustad- buer og bensinstasjoner fungerer utmerket.