Høringssvar fra Jan Helge Olsen

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker IKKE søndagsåpne butikker. Vi har 6 dager i uken å handle på, med til dels lange åpningstider. Det er mer en tilstrekkelig.