Høringssvar fra Hanne Marte Reiremo

Imot forslaget

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at helligdagsloven skal endres for å tillate søndagsåpne butikker. Jeg mener det er viktig for folkehelsen at vi har en dag i uka til andre aktiviteter, til familiesamvær, til hvile og positiv avveksling fra hverdagen. Barnefamilier er under sterkt press, og hele samfunnet trenger at vi har fokus også på andre ting enn handel og forbruk. Ikke minst er det et miljøspørsmål. Flere åpne timer i butikkene - mer forbruk.