Høringssvar fra Kari Trollerud

Ønsker IKKE søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad