Høringssvar fra Geirulf Grødem

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 27.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med shopping og økt forbruk. Søndag er en dag for frivillig arbeid og mange bruker den til helsebringende friluftsliv. Når butikkene er stengt, er det tid for andre aktiviteter. Søndagsturen, frivillig innsats, rekreasjon og avslapping. En fridag er ikke bare godt for helsa og hodet, det er også bra for miljøet! Søndagsåpent gjør at flere butikker må holde åpent, noe som fører til økt energibruk. Ansatte må på jobb og folk trekkes til butikker og kjøpesentre på en dag med søndagsruter på tog og buss, og det vil bli langt mer bilkjøring. Søndagsstengte butikker er en viktig ramme som gir oss andre møteplasser og måter å være sammen på. Seks dager i uka er kommersielle handledager, én dag tilbyr noe annet. Både folk og miljø trenger en hviledag. Derfor ber jeg regjeringen stoppe forslaget om søndagsåpne butikker. Det er en løsning på et problem veldig få har, som skaper nye problemer for mange flere. La oss beholde hviledagen vår.