Høringssvar fra Eva Albrigtsen

Søndagsåpent

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpent i butikker. Synes samfunnet vårt har fått for stort fokus på materielle ting. Godt med søndag som fridag fra og tenke hva vi skal skaffe oss. Da blir det lettere å finne anledning til å være sammen I medmenneskelige aktiviteter.

Men Hilsen

Eva Albrigtsen