Høringssvar fra Privat

Nei

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen åpner for søndagsåpne butikker på generell basis. Slik vi har det i dag er mer enn nok.

Jeg tolker frihet dithen at vi kan bruke tiden vår til å være sammen og gjøre valgfrie aktiviteter. Når en så stor masse av befolkningen må arbeide vil familienes frihet være merkbart innskrenket. Barnefamilier i dag har det så travel hele uken at jeg unner dem virkelig en hel dag til fri disposisjon uten handelstandens innblanding. 

De som i dag ikke klarer å gjøre innkjøp innen den ordinære åpningstiden må heller søke hjelp til å ordne tiden sin. Det er ikke åpningtidene det er noe galt med. Vi liker å se på oss selv som et velutdannet folk, da er det ingen sak å planlegge det vitrenger av handel.

Nei takk til søndagsåpne butikker!