Høringssvar fra Anne Engen Hornmoen

Nei til 24-timers samfunnet

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ved at det åpnes for søndagsåpne butikker gjør vi første feiltrinn som andre land har gjort før oss. Ved at det åpnes for søndagsåpne butikker vil nærmere 240 000 personer bli arbeidsledig, i Norge er allerede arbeidsledigheten større enn den har vært siden 2005. Det er greit med noe ledighet, men det er ikke greit at den blir skyhøy. Og spesielt når ungdom er de som rammes hardest! 

Søndagsåpne butikker er ikke en vane sak, men en ideologisk sak. Det er ytterst få personer i Norge som ønsker at det skal åpnes for søndagsåpne butikker. Jeg er blant de som ikke ønsker å handle på søndag, gjøre alle dager til hverdager, få enda større utslipp av CO2, jage alle yrkesgrupper ut i jobb hver eneste dag og gjøre det vanskeligere for familier å tilbringe tid sammen. 

Jeg ønsker ikke et 24-timers samfunn, jeg ønsker at søndagens skal være en annerledes dag, og jeg ønsker at helgen skal være helg!