Høringssvar fra Mai Elin Tveit

nei til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker