Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Ja til valgfrihet

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

I lys av at vi allerede har søndagsåpne butikker på under 100 kvadratmeter, er dette egentlig ikke et spørsmål om hvorvidt vi skal ha søndagsåpne butikker eller ikke, men et spørsmål om hvor store søndagsåpne butikker vi skal tillate. 

Jeg sier ja til søndagsåpne butikker. Det bør være den enkelte borger som selv avgjør om de vil arbeide/handle på søndager. Det bør ikke være staten som tar valget på vegne av folk ved å forby søndagsåpne butikker på over 100 kvadratmeter.