Høringssvar fra Siv-Trude skredderhaug

Nei til søndagsåpent

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg