Høringssvar fra Jon Arne Heskje

Søndagsfred

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er i mot det nye forslaget. Jeg ønsker at søndager fremdeles skal være en fridag for så mange som mulig. Jeg tror ogsåmdette for de aller fleste butikker vil være en dårlig ide.