Høringssvar fra Stein Erik Jonasson

Dagens ordning bør videreføres

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Dagens ordning videreføres.