Høringssvar fra May-H Olsen

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, viderefør dagens ordning!

Jeg mener at forbrukersamfunnet bør stoppes opp noe og ikke tillate flere dager hvor vi kan ødelegge miljøet ved å kjøpe mer, tenker at større tiltak gir større forbruk i butikkene...

Jeg mener at dagens ordning bør videreføres slik at familier har større sjanser til å ha en fridag sammen! Barn har rett til å ha familien sin hjemme EN DAG I UKEN uten at foreldrene må ta fri!