Høringssvar fra Bjørn Olav Hansen

Søndagsåpne butikker

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi trenger en annerledesdag i uken. En dag for pause, hvile, tid med familie. Brytes helligdagsfreden, med så mange helsegevinster, får vi den ikke tilbake. Da er den tapt for alltid. Da vil alle dager være like. Hvor skal vi finne tid til barna? Til familie? Venner? Når det ikke finnes en felles dag som vi kan gjøre ting sammen? 

Alt handler ikke om penger, eller om arbeid. Det finnes andre verdier. Når vi får muligheten til å hvile, rekrere, puste, henter vi krefter til ny innsats også hva arbeid og samfunnsbygging angår.

Vær så snill: ta ikke fra oss søndagen.