Høringssvar fra Inger-Beate Brune

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier JA til søndagsåpne butikker.