Høringssvar fra Jon Feed

Nei

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikkje å endre til søndagsåpne butikker!

Ønsker å beholde søndagen som ein kvile dag/familiedag