Høringssvar fra Egil Borgen

Søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke at vi i Norge skal frarøves vår unike mulighet til å måtte planlegge litt og få en fridag uten handel. Nei til søndagsåpne butikker! 

Mvh

Egil Borgen