Høringssvar fra Engebret Grøthe

Ja til å beholde en viktig rytme i vårt samfunn..

Dato: 03.06.2015

Svartype: Med merknad

Til våre folkevalgte og aktuelle i regjerinskontorer:

Vår mangehundreårige rytme med 6 dager på og 1 dag av, har stor verdi for enkeltmennesket og samfunnet. Å tillate vanlige butikker å holde åpent på "av-dagen" uthuler rytmen og skaper ingen kjente positive effekter. Tvert i mot kan man hevde at vi ikke kjenner godt nok til de negative effektene av en slik utvikling.

Flertallet av folket er imot en slik endring av noe grunnleggede i vårt samfunn, og de fleste innen handel og næring erkjenner også at dette er unødvendig. Oppfordringen må være å la en fornuftig konservatisme seire over uheldig liberaliseringstankegang.