Høringssvar fra Per Nilsen

Ønsker søndagsåpne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at vi har søndagsåpne butikker. Vi lever i et demokrati og det er uheldig at religiøse grupper og deres sære meninger skal være styrende i et land som er sekulært.