Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke flere søndagsåpne butikker

Får handlet det man trenger uansett.