Høringssvar fra Mette Måge Olsen

nei til søndagsåpent butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at dagens ordning fortsetter.