Høringssvar fra Monika Myhrstuen

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsåpne butikker.