Høringssvar fra Adrian Grøtberg Mo

Nei!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI. Dagens ordning videreføres. Vi som jobber i butikk må kunne ha en fridag sammen med alle andre jobber.