Høringssvar fra Pål Høiseth Hansen

søndagsåpne butikker.

Dato: 29.03.2015

Svartype: Med merknad

Hvorfor skal vi ha søndagsåpne butikker? Mener virkelig politikerne/regjeringen da særdeles i dette tilfellet partiene  Høyre og FRP at noe av det viktigste de kan gi oss borgere er en ekstra  mulighet til å handle på søndager? De argumenterer med at studenter og ungdommer kan tjene seg noen ekstra kroner. Jeg eier i dag 3 butikker i Tromsø, 1 urmaker butikk og 2 optiker butikker. Tror dere virkelig at vi kan sette ufaglærte til å jobbe hos oss på søndager. Det som skjer er at jeg må jobbe søndager for å kunne gi faglig kompetanse.  Og dere sier at jeg kan ta fritt en annen dag i uken for de søndagene jeg jobber. Javel, da regner jeg med at det er helt i orden for dere at jeg tar min datter ut av skolen de dagene det passer for meg å ta fritt i ukedagene?  Det er ikke slik som dere i regjeringen mener at alt vil være enklere  med en ny lov om søndagsåpne butikker. Dere har et ansvar som lovgivere og se til at mine barn har den samme mulighet som jeg og dere hadde til å kunne dele søndagen sammen med familien og da ikke på et kjøpesenter. 

Regjeringen mener at det er frivillig å ha åpent. Dette er i beste fall,om jeg kan si en usannhet, som dere så inderlig vet. Det er ikke slik at vi kan stenge den ene butikken vi har på kjøpesenter. Det er de som eier kjøpesenteret som bestemmer det. Så dere må slutte å si at det er bare å holde stengt. 

En kjapp spørreundersøkelse på siste generalforsamling vi hadde hos Protid urmakerne, Norges ledende fagurmakere 25 butikker. Alle var mot søndagsåpne butikker. Så hvorfor vil ikke regjeringen høre på oss som er ute i butikkene? Ser dere på oss som en gruppe som ikke er viktig? Mener dere at vi ikke vet våres beste? Dere argumenterer at det er så trangt å lange køer i Brustadbuene. En opplysning til dere, det finnes langt verre ting her i verden enn å stå noen ekstra minutter i kø. 

Ønsker å komme med en liten ting jeg opplevde for noen dager siden i Sveits. Vi bodde på et hotell i Lenzburg (Hotel Krone) de måtte søke ordføreren i byen om tillatelse til å servere vin til middagen på kvelden. Vi syntes alle at det var hyggelig at vi fikk vin, men som alle også sa. Det hadde heller ikke vært farlig om vi ikke hadde fått vin. Så til regjeringen: det er ikke slik at alt må være tilgjengelig hele tiden. 

Å sjule dere bak at det skal være enkle regler å forholde seg til er i beste fall et forsøk på å prøve å redde et forslag som dere er for,men noe som folket er i mot. Kan fint sammenlignes med OL søknaden som falt i grus. 

Det er en stor verdi for meg og mine ansatte at de kan være sammen med sine barn på søndager. De kan ikke ta sine barn ut i fra skolen en vanlig ukedag for å gjøre familie ting som de ville ha gjort på søndager. 

Så finnes det noe anstendighet igjen hos politikerne så kan de jo begynne med å høre på folket. La søndager være søndager uten kjøpepress. Og ønsker Høyre å ha noen sjanse til å sitte en periode i posisjon så bør de trekke forslaget om søndagsåpne butikker.  Jeg har i alle år stemt Høyre, men dere har da ikke min stemme ved neste valg.