Høringssvar fra Margunn

Vedr.søndagsåpne butikker

Dato: 26.05.2015

Svartype: Med merknad

Gjeldende ordning bes fortsette videre! Nei til søndagsåpne butikker!