Høringssvar fra Terje Ueland

LA OSS FÅ BEHOLDE SØNDAGEN SOM HELLIGDAG OG FRIDAG

Dato: 28.03.2015

Svartype: Med merknad

Det vil være helt unødvendig å åpne for søndagsåpne butikker. Med de åpningstider vi har, vil alle ha rikelig med muligheter til å få handte på egen fritid. 

Ved å åpne for handel også på søndager vil det bety at enormt mange flere vil måtte arbeide på søndager. Dette vil også medføre økte kostnader for handelsnæringen og videre økte priser på varene.

En ordning som foreslått vil medføre at de fleste dagligvarebutikker på mindre steder vil måtte stenge. De vil ikke ha økonomi til å holde åpent. Dette vil etter hvert føre til at kundene til disse butikkene vil handle andre steder når det passer, og dermed redusere inntektsnivået for disse butikkene. 

En slik reduksjon vil medføre sterk økning i biltrafikken inn til støre sentra. dette betur større forurensning og endre større press på parkeringsmuligheter i byer og større tettsteder.