Høringssvar fra Bjarte Møllerup Boge

Nei!

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker