Høringssvar fra Monica Olsen

nei til søndagsåpne butikker

Dato: 31.03.2015

Svartype: Med merknad

Vi trenger en "anderledesdag"

Søndagsåpne butikker fører til dyrere mat

Ansatte må jobbe mer ubekvemt => uønsket av de fleste arbeidstakere vil jeg tro.