Høringssvar fra Bergliot Holm Skoglund

Søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei