Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja til søndagsåpne butikker.