Høringssvar fra Katharina

Nei takk til søndagsåpent!

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

jeg ønsker at dagens ordning opprettholdes!