Høringssvar fra Pål Inge Fosse Hopland

Nei til søndagsåpent

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

7 av 10 forbrukere er imot det.

Arbeidsgiverene er imot det.

De ansatte er imot det.

Det er allerede mulig å handle over to tredjedeler av døgnet. Alle klarer det innenfor disse rammene.

Dette vil ikke føre til økte inntekter for butikkene, kun at inntektene fordeler seg over en ekstra dag.

Det vil føre til mer kjøring på søndager som igjen øker utslipp av klimagasser.

Det vil ødelegge familiedag nr 1 for folk flest. En som i dag jobber annenhver lørdag vil også måtte jobbe annenhver søndag. 

 

Dette vil berøre over 250 000 mennesker som ikke vil ha søndagsåpent! 

Dette vil etter all sannsynlighet sørge for at flere små butikker må legge ned fordi de ikke klarer å kjempe mot de store.