Høringssvar fra Ole Kristoffer Rabben Sæther

La være!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Når 7 av 10 nordmenn ikkje ønskjer dette, og heller ikkje dei største partane i næringa som blir råka av det. Då ser eg ingen grunn til å spele viare på eigen arroganse, men heller høyre på den ein tener - nemlig det norske folk.