Høringssvar fra Jane

IKKE søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres