Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

Eg er i mot sundagsopne butikkar. Det vil skape for store endringar i samfunnet. Behov for sundagsopne barnehager osv osv.