Høringssvar fra Hege Bjørnsen

Høring om søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

NEI :)