Høringssvar fra Christer Løkås

Søndagsåpne butikker

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker.