Høringssvar fra Privat

Søndagsåpne butikker

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Vi trenger ikke å handle på alle ukas 7 dager - la oss få ha en dag fri for handel.

Viktig at vi kan ha EN felles dag som alle har fri samtidig.