Høringssvar fra Tale Maria Krohn Engvik

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres.