Høringssvar fra Rune Myklebostad

Enten eller

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja, så fremt enkelte får lov til å holde åpent så skal alle.

Det er opp til enhver om de vil handle på en søndag eller ikke og det er opp til enhver bedrift/butikk om de vil holde åpent. Staten skal ikke bestemme dette.

Arbeidstiden øker jo heller ikke, men vi får flere i arbeid, kanskje spesielt studenter som trenger ekstrainntekten.