Høringssvar fra Selbu kommune

Uttalelse fra Selbu kommune

Dato: 08.05.2015

Svartype: Med merknad

Selbu formannskap fattet følgende enstemmige vedtak i møte den 5.5.2015:

Selbu kommune slutter seg ikke til forslaget om endring i helligdagsloven slik at butikker kan ha åpent på søndager. Dersom dette likevelskulle bli vedtatt støtter kommunen det alternative forslaget som gir kommunene rett til å fastsette åpningstider.

Dette begrunnes med følgende;

  • Søndag som "annerledesdag" hvor hovedaktivitetet for mange er friluftsliv kommer under press.
  • Større andel av innbyggerne må arbeide helgedag.
  • Økte kostnader for forretningene kan gi svakere resultat og dårligere skatteinntekter for handelsnæringen, evet. økte priser for forbrukerne