Høringssvar fra Steinkjer kommune

Formannskapets vedtak 04.06.2015

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagen er en viktig felles fridag og hviledag, den er positiv for familieliv, arbeidsliv og ikke minst kulturliv og frivillig sektor. Steinkjer kommune ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandle i Steinkjer og anmoder derfor om at det ikke gjøres endringer i helligdagsloven slik Kulturdepartementet foreslår.

Steinkjer kommune ønsker ikke at kommunen skal få tilbakeført beslutningsmyndigheten til liberalisering av søndagsåpne butikker ut over de unntakene som eksisterer i dagens lovverk.