Høringssvar fra Terje Wallacher

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at søndagsåpne butikkker skal tillates. Dagens ordning bør videreføres.