Høringssvar fra kunde i butikk

Nei dagens ordning videreføres

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei dagens ordning videreføres